Program

Kafè og vindusrestaurering, kl. 11.00-14.00
Kafè på museet, havnevegen 1. Her demonstrerer også Åshild Kittelsen, museets avdelingsleder på Dønna, vindusrestaurering.

Fra hus til hus, kl. 10.30-14.00
Mens kafeen og vindusrestaureringa pågår er det mulig å besøke forskjellige bygninger på Nesna, hvor det blir omvisning. Velg et bygg, noen eller alle. Egen vandring fra hus til hus.

kl. 10.30-11.00 Bergesens bakeri. Movegen 10. Ved Grete Bergesen.

11.15-11.45 Andersenbutikken. Movegen 11. Ved Nesna historielag.

12.00-12.30 Kirka. Ved Finn Rindahl.

12.45-13.15 Det gamle høgskolebygget. Nord Universitet. Nesna lærerhøgskole 1. Ved Sven Erik Forfang.

13.30-14.00 Utsyn. Fjellvegen 22. Ved Anne Sofie Moe.

Foredrag, kl. 14.30- 17.00
På museet, Havnevegen 1.

14.30-15.00 Fjellgården Bredek- fra ruin til verdi. Ved Maja Louise Sætermo, bygningsvernkonsulent Helgeland Museum.

15.00-16.00 Gamle hus- hvorfor og hvordan bevare dem? Ved Arnstein Brekke, bygningsantikvar i firmaet Nordfar på Rognan.

16.00-17.00 Hus på Nesna- verdt å ta vare på? Ved Hogne Langset, arkitekt / antikvar.

Åpen brygge ved Kystlaget
Langsetbrygga, Zahls plass.
Fra kl. 17. Omvisning og salg av bacalao.

Arrangør
Seminaret arrangeres av bygningsverngruppa i regi av Nesna kommune, Nesna historielag og Helgeland Museum, avdeling Nesna.

Arrangementet er en del av arbeidet med kulturminneplan for Nesna. Dette er økonomisk støttet av Riksantikvaren.

Foredragene og omvisningene er gratis. Det er ikke nødvendig med påmelding.
Kontaktperson: Ann Kristin Klausen, Helgeland Museum tlf. 95472260.