Onsdag 8. november kl. 19:00

Magnar Solbakk vil holde foredrag om kvernhus og kvernstein

Inngang kr 50,- (gratis for barn under 16 år, og ungdom i videregående skole)

Salg av kaffe og kaker

 

Velkommen