Kveldstimen på Jacobsenbrygga, Sjøgata 31b
Tirsdag 7. november kl. 19

Anne Severinsen holder foredraget “Samelandsmøtet i 1917 – et sørsamisk protestmøte”

Inngang 50kr