Dagrunn Grønbechs legat har som formål å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det satses på årlig tildeling av midler.

Legatstyret har for 2017 tildelt midler fra D. Grønbechs legat som følger:

1. Louise Fontain innvilges tilskudd til studietur til Sapporo i Japan der tema er kvinnehistorier. Nomadic WOMAN er et tverrfaglig performativt prosjekt som kombinerer kvinner og deres indre og ytre tilhørighet. Kjernen i prosjektet nomadiske kvinner er dannet av historier om kvinner som har opplevd en form for eksil, kvinner som på noen måter har kommet bort fra sitt naturlige miljø, deres familie, hjemland, fellesskap og/eller fra sin egen kropp. Disse kvinnene, akkurat som nomader, har levd sitt liv i kontinuerlig bevegelse, og i en form for eksil, uten en følelse av tilhørighet og følelse av selvtillit/selverdt.

2. Kim Astrup og Valva Gisladottir innvilges tilskudd til deres bok om “Katinka på Berget”. Målsettingen med utgivelsen av barneboka er å gi barn og unge på Hemnesberget en forståelse av sin egen historie. For oss er det naturlig å gjenfortelle historien med kvinneperspektiv og å synliggjøre kvinners liv og innsats. Vi forteller både om kvinner som gjorde seg bemerket i samtiden og hverdagskvinnenes liv. I utvalget av historiske personer har vi tatt med to menn og to kvinner.Fortellingen i boka er et tidsbilde fra Hemnesberget på begynnelsen av 1900tallet.

Bakgrunn for legat
Da Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer (2010),og med gjentrykk i 2014 ble utgitt, inngikk forfatteren av boken Dagrunn Grønbech et samarbeid med Helgeland Museum i Mosjøen og Kvinnemuseet i Kongsvinger om publiseringen. Forsker og forfatter Dagrunn Grønbech ønsket i den forbindelse at overskuddet av boksalget skulle tilfalle et legat som ble opprettet.