Vefsn Museum presenterer vårprogrammet for Kveldstimen på Jacobsenbrygga: 

Torsdag 15. februar kl. 19:
Førsteamanuensis ved UiT Randi Hege Skjelmo:
Thomas von Westens opphold i Nordlandene 1699-1723

Fredag 9. mars kl. 18:
Professor Berit Ås:
#MeToo, hersketeknikker og veien fremover

Onsdag 25. april kl. 19:
Fotoavdelingen i Vefsn ved Tore Nyheim og Jens Remmen Wiken:
Gamle filmer fra Mosjøen

Tirsdag 15. mai kl. 19:
Forfatter og forsker Dagrunn Grønbech:
Livet i Flæsen

Onsdag 13. juni kl.19:
Kulturhistoriker Kari Sommerseth Jacobsen:
Nye funn omkring Nordlandsbunaden 90 år


Alle foredragene holdes i 3.etg på Jacobsenbrygga, Sjøgata 31b, Mosjøen.

Foredragene varer mellom 45-60min

Billettpris inkl.kaffe 50kr