hans zahlFoto: Arkiv: Helgeland Museum

3. mars åpner museet på Nesna utstillinga ”På tokt med Zahl – en jekteskippers notater”.

I samlingen til Dønna museum finnes fire jekteprotokoller, for det meste ført i pennen av handelsmann og skipper Hans Martinius Hansen Zahl – den siste Zahl på Nordvika handelssted.

Som sine forfedre eide Hans M. Zahl jekter. Han tilbrakte store deler av året på reise med disse. Ferdene gikk til og fra Lofoten, Trøndelag og Bergen.

På den ledige plassen i små trykte almanakker i lommeformat ble notater nedtegnet underveis. De bevarte protokollene er fra 1846, 1847, 1848 og delvis fra 1850; totalt 166 sider.

Protokollene ble for rundt 20 år siden funnet i en kommode i Tromsø, hos etterkommere etter Zahls datter Ane Sophie. Hun var gift med handelsmannen på Selsøyvik i Lurøy. Via Selsøyvik kom notatene til Tromsø. Materialet ble siden returnert til Nordvika gamle handelssted.

Protokollene er transkribert (oversatt), og danner grunnlaget for denne utstillinga. I tillegg har Nordlandsmuseet en protokoll etter en yngre bror av Hans, Kjerschow Zahl, som ble handelsmann på Kjerringøy.

Gjennom notatene, skrevet for mer enn 150 år siden, kommer vi rett inn på livet ombord i jektene. Beretningene er førstehåndskilder fra seilasene langs kysten. Det fortelles om leia, handel, personer, steder og utfordringer, men mest om vær og vind. Både avgang, selve turen og ankomst var prisgitt naturkreftene og preget av uforutsigbarhet.

Utstillinga er produsert av Helgeland Museum og Nordlandsmuseet, med støtte fra Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. En fast versjon ble sommeren 2017 satt opp på Nordvika Dønna. Vandreversjonen åpner på Nesna 3. mars 2018, og vises her fram til 1. mai. Deretter skal den til Kjerringøy, og stå der over sommeren, så andre steder i Salten. Fra 2019 vandrer utstillinga igjen på Helgeland.

På åpningsdagen på Nesna 3. mars arrangerer vi samtidig marked med lokale produkter i samarbeid med Gårdsprodukter på Nesna.

Kontaktperson: Ann Kristin Klausen, tlf. 95472260.
Mail: nesna@helgelandmuseum.no