Velkommen til temakveld om Sørvassdalen på Jacobsenbrygga!

Njaarke er det sørsamiske navnet på Vesterfjellene, og det var her Gunnar og Gippe Njarka holdt til og drev reinflokken sin. De hadde flere gåetier (gammer) i området, men også en en fast boplass i Searvoesvuemie/Sørvassdalen, med husgamme, stabbur og sommerkåte.

Vefsn Museum og Sijti Jarnge (Samisk kultursenter) i Hattfjelldal overtok Njarka-boplassen på begynnelsen av 1990-tallet. Etter år med forfall ble den restaurert etter tradisjonell sørsamisk byggeskikk. I 2016 var museet og fagfolk på befaring i Sørvassdalen og det ble satt i gang nye tiltak for en ny restaurering.

Kveldens foredrag:
– Den samiske boplassen i Sørvassdalen, av museumsformidler Katrine Remmen WIken
– Restaurering av stabburet i Sørvassdalen sommeren 2017, av håndverker/bygningsvernsansvarlig Torbjørn Prytz
– Reindrift i Njarke før og nå

Har du historier fra gammel bruk av området? Det legges også inn i tid i programmet til diskusjon. Dørene åpner kl.18.30 og første foredrag starter kl.19 og satser på å være ferdige til kl.21.

Arrangeres av Vefsn Museum, Lomsdal-Visten nasjonalpark og Sijti Jarnge

Det vil bli servert kaffe med noe attåt!
Gratis inngang