Onsdag 21.mars kl. 19.00 blir det historiekveld på Sømna Bygdetun.
Erling Kvaløy vil fortelle og vise gjenstander om fangst og fiske i eldre tider.
Inngang kr 50,-
Gratis for barn under 16 år og ungdom i videregående skole.

Salg av kaffe og kaker

Velkommen!