lillegaard3Utstillingen EI ANNA TID viser fotografier av Per Lillegaard med motiver fra hverdagsliv på Helgeland på 1950 og -60 tallet. I tillegg til bildene viser utstillingen fram gjenstander fra samme tidsperiode.

Etterkrigstida i Norge var preget av sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Den var preget av visjonen om en ny industristat, fraflytting fra bygdene og en befolkning som var beredt på å løfte i flokk. Norge utviklet velferdsstaten og innførte både folketrygden og niårig obligatorisk skole i disse betydningsfulle tiårene etter krigens slutt.
For Helgeland Museum er det en glede å ønske velkommen til en spennende utstilling som for noen vil frambringe minner og vekke til live følelser fra barne- og ungdomsår. Og som for andre vil være en unik mulighet til å lære om hverdagslivet på Helgeland i det vi nå anser som ei anna tid.

Utstillingen er i museet i det Gamle Samvirkelaget i Hommelstø, Brønnøy

Den åpner 8. juni og stenger 15. september 2018