Lærerutdanninga på Nesna fyller 100 år i 2018. I forbindelse med jubileet har Helgeland Museum produsert en utstilling om utdanningens historie. Gjennom tekst, bilder og gjenstander forteller vi om bakgrunnen, oppstart og endring. Utstillingen «Motiver fra Nesna» ved Nesna maleklubb er sommerens andre utstilling på museet. Maleklubbens medlemmer har med utgangspunkt i gamle fotografier malt motiver av lærerskolens bygninger, personalet og Nesnamiljøet.

Begge utstillingene vises i havnevegen 1 Nesna 23. juni til 5. august: mandag – lørdag kl. 11-16.  Inngang voksne 50,- Gratis for barn.