Foredrag av kunsthistoriker Jan Kokkin på Jacobsenbrygga i Sjøgata kl.19
Gratis for alle!

Gerhard Munthe og Thorolf Holmboe – konkurrenter i dekorativ kunst

Gerhard Munthe (1849-1929) og Thorolf Holmboe (1866-1935) sto på hver sin side i kampen om hegemoniet innenfor den dekorative kunsten i Norge på slutten av 1800-tallet. Mens Munthe hevdet den norsk-nasjonale linjen med vekt på innflytelsen fra gammel norsk folkekunst var Holmboe mer internasjonal i sin tilnærming til den europeiske art nouveau-kunsten med de svungne linjene. Munthes gjenoppliving av den gamle norske vevtradisjonen kom til å få ringvirkninger for den dekorative kunsten i Europa, og hans illustrasjoner til Snorres norske kongesagaer påvirket en rekke europeiske kunstnere, blant dem modernisten Vasilij Kandinskij. Holmboe gjorde sin viktigste kunstneriske innsats innenfor bokillustrasjoner, bokbind og plakatkunst. Mest norsk var han nok i sin naturalistiske design for porselensarbeider utført av Porsgrund Porselænsfabrik.