På Jacobsenbrygga, Sjøgata 31b kl.19
Gratis for alle!

Marte Henriksen holder foredraget:
«Hva er kreativitet? Forskningsperspektiv på kreativitet og flowkonseptet»

Marte Henriksen har deltatt på Galleria åtte ganger med både foto, maleri, egenprodusert bok og tegninger. Til daglig er hun Masterstudent på kunst, design og arkitektur lektorutdanning og har arbeidet som lærer i estetiske fag på videregående i ca.11 år.