plansje-nesnaHagen til Klokkergården på Nesna (Movegen 22) får nå en oppgradering. Inspirert av hageplanter fra 1800-tallet lager Jon Harald Svaleng Bustnes en nyskapende hage som omramming rundt den gamle skolen.

Onsdag 18. juli og onsdag 25. juli kl 11-14 har Klokkergården med hage åpent for hageprat og omvisning. Innendørs vises den lille utstillingen Ugress. Vi stiller ut 11 av Korsmos ugressplansjer fra 1930-tallet. Agronom, botaniker og ugressbekjemper Emil Korsmo fikk tegnet og trykt totalt 90 plansjer med tema ugress. Plansjeverket var finansiert av Norsk Hydro.

Plansjene ble trykket i Leipzig i Tyskland, og der forsvant originalplatene under 2. verdenskrig. Originale tykk er imidlertid bevart i mange eksemplarer, og kan kjøpes hos Naturhistorisk Museum i Oslo

Les mer om Korsmo og plansjene her