OBS! Nytt tidspunkt

Invitasjon til utstillingen ”Hundre år med lærerutdanning”

Helgeland Museum avdeling Nesna har produsert en utstilling om hundreårsjubilanten lærerutdanninga på Nesna. Da lærerskolen ble etablert på Nesna høsten 1918 fantes kun én annen høyere utdanningsinstitusjon i Nord-Norge, Tromsø Seminar. Lærermangelen var prekær, særlig i Nordland.

Siden den gang har eierskap og navn blitt endret, lærere og elever har kommet og gått, og organisering og innhold er forandret. Nye bygninger er satt opp og revet. Totalt har tusenvis av lærere fått sin utdanning på Nesna. De fleste har blitt i regionen, og bidratt til å formidle kunnskap og kultur, samfunnsengasjement og velferd.

Lærerskolen har vært og er en viktig utdanningsinstitusjon i Nordland, nå i regi av Nord Universitet, studiested Nesna. Institusjonen spiller en vesentlig rolle i Nordlands skolehistorie som den eldste for høyere utdanning i fylket.

 

Helgeland Museum har nå produsert en vandreutgave av utstillingen ”Hundre år med lærerutdanning” og 22.oktober kl.15 åpner den på Jacobsenbrygga i Mosjøen. Fylkesråd Aase Refsnes og representanter fra Nord Universitetet vil være til stede under åpningen og vi håper du vil være med.

 

 

Utstillingen er støttet av: Nesna kommune, Nordland fylkeskommune, Nesna historielag og Nord Universitet.