Saethre 20160325 130212 Tomma copyUtstilling på avd. Nesna 2. Februar til 13. april. Bak utstillingen står Ellen Marie Sæthre-McGuirk, førsteamanuensis i visuelle kunstfag ved Nord universitet, campus Bodø. I 2018 var hun “Visiting Fellow” ved the Design Lab, Queensland University of Technology i Australia. Der fullførte hun blant annet et pedagogisk kunstnerisk forskningsprosjekt om digitale medier og visuell kultur, som hun hadde arbeidet med siden 2015. Forskningsprosjektet ble vist som en utstilling med tittelen «Norwegian Sublime: Landscape photography in the age of the iPhone» ved The Frank Moran Gallery i Brisbane.

Utstillingen ble fulgt av en populærvitenskapelig artikkel i den internasjonale nettavisen for forskningsnyheter The Conversation samt vitenskapelige publikasjoner. Artikkelen i The Conversation viste blant annet bilder fra øya Tomma i Nesna. Siden august 2018 har den blitt lest over 11.000 ganger. Artikkelen kan leses via denne QR lenken:

Om utstillingen
«Norwegian Sublime» ble til mens Sæthre-McGuirk arbeidet med å utvikle et nytt videreutdanningsprogram ved Nord universitet. Programmet har tema digital kunst og håndverk, med kunst og håndverkslærere i grunnskolen som målgruppe. Det tar blant annet for seg hvordan sosiale medier både brukes av oss og samtidig påvirker oss. Siden 2015 har Sæthre-McGuirk i sitt eget teoretiske og praktiske utviklingsarbeid sett hvordan den digitale sfæren og fotodelingsplattformer som Instagram preger vår visuelle kultur og måten vi opplever ting på. Også andre i kultursektoren, som innen matkultur og mote, har spekulert på hvordan denne sterke visuelle vektleggingen av estetiske opplevelser preger det vi presenter og opplever av kunst og kultur.

I utstillingen «Norwegian Sublime: Landscape photography in the age of the iPhone» (oversatt: Norsk Sublime: Landskapsfotografering i iPhone-alderen) har Sæthre-McGuirk undersøkt hvordan denne vektleggingen av det visuelle har endret måten vi opplever og utforsker naturen på. Hvordan har sosiale medier og fotodelingsplattformer som Instagram endret måten vi velger og har mulighet til å fotografere naturen på. Utstillingen er således ikke en utstilling av de beste Instagram-foto som skildrer det naturskjønne og det vakre. Tvert i mot. «Norwegian Sublime» tar sikte på å avdekke måter vi opplever, undersøker og fotograferer den skjøre naturen og de flyktige opplevelsene våre i naturlige omgivelser.

Om fotografen
Ellen Marie Sæthre-McGuirk bor i Bodø og har bodd der i ca. 10 år med hennes mann og deres tre barn. Hun er født og oppvokst i Texas og California og flyttet til Stavanger som 9 åring. Hennes mor er fra Tomma i Nesna, og familien har fortsatt gården der. Hennes far er fra Bodø.

Sæthre-McGuirk tok sin doble Bachelorgrad i kunsthistorie og i massekommunikasjon/fotografi i USA og master i Europeiske Studier (juss og kulturhistorie) og PhD i filosofisk estetikk og kunsthistorie i Leuven, Belgia. Hennes forskningsinteresser befinner seg i krysspunktet mellom filosofisk estetikk, moderne- og samtidskunst og design- og kulturpedagogikk i den digitale sfære. Gjennom arbeidene sine utforsker hun områder innen læring, kreativitet og kreative handlinger på og gjennom det digitale grensesnittet i relasjon til arbeid med fysiske materialer og det fysiske objektet. I tillegg til teoretisk og skriftlig arbeid omfatter praksisen også kuratorisk offentlig kunst og kunstkritikk. «Norwegian Sublime» er en del av Sæthre-McGuirks visuelle forskning om utøvelse av digital kunst og håndverk.

Utstillingsåpning
Utstillingen åpner 2. februar kl. 13 og vises på Nesna fram til 13. april. Ellen Marie Sæthre-McGuirk vil selv være til stede på åpningen og si noen ord. På åpningsdagen har vi også kafè (kl. 11-14). Det blir mulighet til å ta selfie på vårt selfiepunkt. Her brukes blant annet et gammelt fototeppe etter fotograf Anders Andersen fra Nesna. Teppet er fra begynnelsen av 1900-tallet og ble brukt som bakgrunn for en rekke portretter fram til 2. verdenskrig. Museet har fått låne det av nåværende eier fotograf Ludvig Fagervik på Nesna. Velkommen til havnevegen 1 på Nesna.