Prosjektet er et samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, Museum Nord, Norsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og Árran Lulesamisk.
Målsetningen er å etablere felles konserveringsenhet for museene i Nordland, og også se på mulighetene for å vurdere bygningsvern i en slik fellestjeneste.

Se mer om stillingen her