forskningsdagene_logo_bokmal_RGB

 

Samle og preparere sommerfugl
27.9.2019 kl. 19.00–21.00
Rana Museum, Midtre gt. 1, Mo i Rana

Det finnes 660 arter sommerfugler i Nordland. Hvordan samler, dokumenterer og ivaretar man disse?
Kort foredrag ved konservator Per Ole Syvertsen.

Lab/workshop under ledelse av preparant Stig Lundmo hvordan sommerfugler prepareres med nåler og spennbrett.
Mulighet for deltakerne til selv å øve seg på preparering.

ARRANGEMENTSFORM:
Foredrag

FAGOMRÅDER:
Naturvitenskap

PASSER FOR:
Naturinteresserte

ARRANGEMENTETS KONTAKTPERSON:
Helgeland museum Per Ole Syvertsen  posy@helgelandmuseum.no   75110142

27.9.2019 kl. 19.00–21.00

Bildet viser arten vindelsvermer (Agrius convolvuli), som er en av de større sommerfuglartene i Norge. Den er immigrant, det vil si en art som ikke har fast tilhold her, men som dukker opp enkelte år i varierende antall. Den kan da opptre over det meste av Norge, også i Nordland, selv om antall registrerte funn fra Nord-Norge er begrenset. Fotografens navn er Ingar Karlsen.

Bildet viser arten vindelsvermer (Agrius convolvuli), som er en av de større sommerfuglartene i Norge. Den er immigrant, det vil si en art som ikke har fast tilhold her, men som dukker opp enkelte år i varierende antall. Den kan da opptre over det meste av Norge, også i Nordland, selv om antall registrerte funn fra Nord-Norge er begrenset. Fotografens navn er Ingar Karlsen.