Velkommen til Rana museum – Moment. 
Åpent møte/mini-seminar om veien videre for naturhistorisk avdeling. Spennende innledninger og ulike innfallsvinkler til fremtiden for naturhistorien i museet.

FORSKNINGSDAGENE Fremtiden og Naturhistorisk museum 2019_red.bp