Helgeland Museum har ansatt Janicke Kernland som ny direktør.

Janicke Kernland (53) kom til Mosjøen og Helgeland Museum som fagleder for formidling for 2 år siden. I dag er Janicke Kernland konstituert fagsjef med ansvar for å koordinere museets faglige arbeid med samlinger, forskning, formidling og bygningsvern. Kernland er opprinnelig fra Norge, men har bodd i Nederland, Sveits, USA og Tyskland i mange år, der har hun jobbet ved ulike museer med utstillingsdesign og programutvikling.

Hennes internasjonale erfaring er spennende for utviklingen av Helgeland Museum. Styret har store forventninger til at Kernland skal kunne lede Helgeland Museum på en måte som hever kvaliteten, innfrir nasjonale krav og forventinger samfunnet stiller til et moderne museum.
Dette vil skje i videre dialog med museets samarbeidspartnere, Nordland fylkeskommune og kommunene på Helgeland.

Janicke Kernland starter som ny direktør i Helgeland Museum 4.november 2019.

Gunhild Myrbakk
Styreleder