Overstått: Hans A. Meyers fond – tilskudd 2019

Styret i Hans A. Meyers fond vedtok den 24.10.2019 å lyse ut tilskudd fra fondet med søknadsfrist 14.11.2019.
I samsvar med fondets formålsparagraf skal midlene som deles ut, fremme utvikling og nyskaping av Rana museums virksomhet.
Se forøvrig vedlagte dokument(pdf): Statuttene Hans A. Meyers fond 
For mer informasjon kan du ta kontakt med fondets sekretariat på telefon 75 11 01 43

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk til fondets sekretariat på bapr@helgelandmuseum.no.
Postadresse er : Hans A. Meyers fond v/ Helgeland Museum avdeling Rana, Midtre gate 1, 8624 Mo i Rana