Tid: 26. november 2019, klokka 17.30-21.00
Sted: Rana museum, Auditoriet – Moment 

Rana museum, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, inviterer med dette til seminar om

hverdag og samfunn under krigen. UiT i Tromsø har et prosjekt som har hverdagsliv under krigen som  ett av flere hovedfokus. Her ønsker de å ta opp denne siden ved okkupasjonsårene, både for å fortelle hva de driver med, men også for å få innspill fra Helgeland. Seminaret er åpent for alle.
Gratis inngang. Velkommen.

PROGRAM/INNHOLD (endring i rekkefølge kan forekomme)
• Baard H. Borge: NS-medlemskap i Nord-Norge med et sideblikk på Helgeland
• Bjørg Evjen: Krigsbarn, med norsk mor og tysk far, 1940-1946. Velsett og uglesett
• Hjørdis Hagen: Okkupasjonsårene sett med et barns øyne, samtale rundt temaet
• Oskar Fagervik: Majavassaken
• Fredrik Fagertun: Sverigeflukt og tyske straffereaksjoner
• Ingunn Elstad: Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa

Såpekort fra Vefsn museums samling.
Hvem er innlederne?
Hjørdis Hagen – Tidsvitne
Oskar Fagervik – Lokalhistoriker
Baard H. Borge – Professor ved handelshøyskolen UiT i Harstad
Ingunn Elstad – Professor emerita i helse og omsorgsfag ved UiT.
Bjørg Evjen – Professor i historie ved UiT
Fredrik Fagertun- Forsker og prosjektleder for forsknings- og bokprosjektet ‘Den andre verdenskrigen i nord’ ved UiT.