VINTER – OG VÅRPROGRAM 2020

Januar – mars
MENNESKET OG ROVDYRA
Klapp en bjørn og stryk en ulv! Naturhistorisk utstilling til å ta og føle på.

11. januar – 2. februar
HVITE UKER
En pop-up utstilling med kuriositeter og gjenstander fra vårt magasin.

16. januar
INFORMASJONSMØTE DUNDERLANDSLEIREN
Møte i auditoriet kl. 18 – 20, oppstart av frivillig arbeid på leiren.

1. februar
ÅPNING AV SAMISK UTSTILLING
Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner
Reinbeitesaken var en av programpunktene ved samenes første landsmøte i 1917. Hva har skjedd de siste drøye hundre årene? Opplev nyere samisk historie gjennom tidsvitner, lyd, bilder, tekst og film.

Februar – mars
SAMISK HISTORIE OG KULTUR
Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner. Utstilling om samisk historie fra 1917.
Båatsojne jieleminie – Leve med rein. Fotoutstilling av fotograf Aina Bye.
Reinens bevegelse i landskapet, reindrift før og nå, reinens naboer, rovdyr og forvaltning.

6. februar
SAMEFOLKETS DAG!
Feiring av Samefolkets dag kl. 17 – 20 med Raanen Saemieh. Kafe, kulturinnslag og fest. Buerie Båeteme! Velkommen til en trivelig aften!

8. februar – 8. mars
MARIANNE HESKE – VINTERLYSKUNSTNER 2020
Vernissage lørdag 8. februar kl. 17.00. Salgsutstilling ved Rana Kunstforening.

Mars
PÅ MOTEN 70-TALLET
Siste sjanse for å se Lillian Erlandsens fantastiske antrekk!

Mars – august
DYR PÅ HELGELAND
Hvilke dyr finnes fra bre til åpent hav? Hva gjør et naturhistorisk museum?

April – mai
KRIGSHISTORIE
Markering av 80 år siden krigens start og feiring av 75 år som fri nasjon!

13. og 14. juni
STENNESETDAGENE
Velkommen til innholdsrike og koselige dager på Stenneset Friluftsmuseum!
I år både lørdag og søndag…

 

Vinterprogram 20 (utskriftsvennlig versjon:)

 

For detaljer følg oss på facebook. Åpningstider Rana Museum ved Moholmen tirsdag – fredag kl. 10 – 16. Lørdag – søndag kl. 12 – 16. VELKOMMEN!