Jeg sitter med en kopp i min hånd. Tilsynelatende en hvilken som helst kopp, men denne skjuler en litt annen historie enn kopper flest.

av Ragner Selnes, avdelingsleder Lurøy

Denne koppen kommer fra fangeskipet M/S Rigel som ble bombet og senket ved Rosøya, sørvest av Tjøtta den 27. november 1944. Skipet ble angrepet av fly fra det Britiske hangarskipet HMS «Implacable». Dette har senere blitt omtalt som norgeshistoriens største skipsforlis.

Koppen kom meg i hende fra en slektning på Lurøya, Randi Selnes. Den var funnet etter dykking ved vraket. Min onkel som jeg er oppkalt etter ga koppen til hennes mor med beskjed om at barnet hun bar på måtte bli oppkalt etter ham «Ragnar». Det ble en jente og hun fikk i stedet navnet Randi.

MS Rigel

M/S Rigel var et lasteskip som tidlig ble tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakta. Og ble satt i fart langs nordlandskysten med transport av tropper og materiell. Hun var i denne tiden innom Mosjøen, Nesna og Mo i Rana på sine mange turer opp og ned langs Helgelandskysten. Seilinger som ble registrert av de to norske SIS (Special Intelligence Services)-stasjonene på Onøy i Lurøy og Crux på øya Renga i Rødøy.

Søndag den 26. november 1944 passerer Rigel, og konvoien hun tilhører Renga på vei sørover. Denne gangen fører ikke skipet krigsmateriell og tyske tropper, men en last av krigsfanger. Noen få av disse er norske, men det store flertallet av fangene var sovjetiske. Rigel kom fra Bjerkvik, og var på sin ferd sørover innom, Narvik, Tømmerneset og Bodø.

Rigel gikk i konvoi og blir som vanlig rapportert av SIS stasjonen på Renga til Home station i London.

Kartet viser SIS Stasjonene i Lurøy og Rødøy, og «Rigel» i Sørfjorden, Øresvik 26. november 1944 (rød markering).

Da Rigel har passert øya Renga i Rødøy styrer konvoien inn Sørfjorden i Rødøy der de ankrer opp ved Øresvik ca kl. 09.30, den 26. november 1944.  Her blir konvoien liggende noen timer før den letter anker og fortsetter sin reise sørover med Trondheim som mål.

Mens skipene ligger oppankret ved Øresvik, ror en slektning av meg om bord i Rigel. Han er bare guttungen, men de voksne har bedt ham om å ro ut til skipet og høre om de har tobakk.

Gutten får komme om bord og møter mannskapet, men blir så oppdaget av skipets kaptein Heinrich Rhode som ber gutten fjerne seg fra skipet. I mellomtiden har færingen til gutten drevet bort fra skipet på grunn av en dårlig knytt fangline. Det medfører at mannskapet må låre en livbåt og ro ut og hente færingen. Om det ble noe tobakk vites ikke.

Senkingen av Rigel . Foto: Den britiske marinen, publisert av Imperial War Museum

For Rigel får reisen sørover en brå og tragisk slutt ved Rosøya da hun og resten av konvoien blir angrepet. Rigel blir bombet i brann og landsettes ved Rosøya, der hun synker og over 2500 mennesker omkommer.

 

Kilder:

Carlsen, Trond. 2002. Rigel: norgeshistoriens største skipsforlis. Sandnessjøen : T. Carlsen

Nordanger, Trygve. 1975. Lang kyst. Bergen: Nordanger Forlag

Kriegstagebuch des Kommandanten der Seeverteidigung Sandnessjøen. 15. November 1944 – 30 November 1944

Telegrammer fra stasjonene Erna i Lurøy og Crux, Renga, til Home Station. Norges Hjemmefrontmuseum

Muntlige kilder

Alfred Karstensen, Øresvik

Randi Selnes, Lurøy