Utstilling på Jacobsenbrygga fra 17. juli

Utstillingen ble originalt satt opp som del av hundreårsfeiringen for det aller første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim fra 6. februar 1917. Den personen som fremfor noen har æren av at dette kom i stand, er sørsamekvinnen Elsa Laula Renberg (1877-1931).

Elsa hadde norsk far og svensk mor, de var reindriftssamer som stadig krysset landegrensene med sin reinflokk. Hun vokste opp i Sverige, men i sitt voksenliv bodde hun i Vefsn og hadde Mosjøen som sin by.

Elsa Laula Renberg var en nettverksbygger av de sjeldne. Hun forsto tidlig at hun måtte skaffe seg allierte, og at det å stifte foreninger er en av våre viktigste demokratiske rettigheter når vi skal kjempe for en sak!