Her kan du lese arrangementer ved våre avdelinger i 2021.

Oversikten oppdateres jevnlig. 

Velkommen!Mars

 

Helgeland Museum avd. Petter Dass-museet 
Fredag 5. mars kl. 12.00: Kåserikafé – «Hermetikk, takk»

I perioden 1895 til 1919 ble 11 hermetikkfabrikker etablert på Helgeland. Flertallet av fabrikkene på Helgeland fikk kort levetid, og ble nedlagt etter få år, særlig på 1920-tallet. Seinere ble ytterligere et par fabrikker etablert. Da særlig fabrikker som produserte hermetiserte krabber. Avdelingsleder Ann Kristin Klausen fra Helgeland Museum, Nesna, kommer til vår kåserikafé for å fortelle mer om hvem som grunnla de første hermetikkfabrikkene, hvorfor og hva som ble produsert. Bildet viser arbeiderne på hermetikkfabrikken Roal på Nesna, ca. 1916.  Gratis inngang

Helgeland Museum avd. Vefsn 
Mandag 5. mars kl. 19.00: Utstillingsåpning «Liv Grannes – Med livet som innsats»

Helgeland Museum avd. Brønnøy
Onsdag 10. mars kl. 18.00: Filmvisning av «Nordlands Jeanne d’Arc»
Visning av dokumentarfilmen «Nordlands Jeanne d’Arc», med påfølgende foredrag. 
Les mer om filmen her: www.livgrannesfilm.no.
Pris: Voksne 200 kr. – Barn u. 16 år/honnør – 150 kr.
Påmelding gjøres til Helgeland Museum, Velfjord, på telefon 902 09 314 (mandag-fredag 9-15) eller epost: arkv@helmus.no

Helgeland Museum avd. Leirfjord
Søndag 21. mars kl. 12.00-15.00: Ugress – Korsmos ugressplansjer
Utstilling på Bergh-brygga: Besøk museet og se agronom og botaniker Emil Korsmos serie med detaljerte botaniske plansjer fra 1930-tallet. De velkjente og vakre plansjene ble brukt som undervisningsmateriell i kampen mot ugress i flere tiår.
Gratis inngang.