Herøy kirke

Herøy kirke

Herøy kirke

Herøy kirke er bygget i romansk stil på 1100-tallet. Dette er deneneste nord-norske kirken som har apsis – et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret. Kirken har opp gjennom årene blitt bygget om flere ganger, men ble gjenstand for en omfattende restaurering på 1960-tallet som langt på vei førte den tilbake til sitt middelalderopphav. Mer informasjon ligger her, bilder – nye og gamle – finnes i nettgalleriene. For omvisning i kirken bes interesserte ta kontakt med Lillian B. Nilsen på telefon 416 79309.


Hjartøy

Like sydøst for det gamle fergeleiet på Engan ligger Hjartøy, en ganske liten øy som har hatt fast bosetning siden middelalderen. Stedet er i dag fraflyttet, og bare ruinene etter bygningene står tilbake. På øyens vestligste del finner en flere gravrøyser som etter utforming og plassering å dømme antagelig er fra ca. 300 til 600 e.Kr. For interesserte turgåere er det merket opp en sti mellom gravrøysene og ruinene. Det er også satt opp skilt som forteller om kulturminnene.


Sandsundvær

Aller ytterst mot storhavet ligger det tidligere sesongbosatte fiskeværet Sandsundvær. Den 22. januar 1901 ble 34 mennesker regelrett skyllet på havet her under et fryktelig uvær. Denne ulykken fikk stor oppmerksomhet i sin samtid, og skal ha vært en viktig inspirasjonskilde for Olav Duuns roman «Menneske og maktene» som skildrer en lignende tildragelse. Herøy Bygdesamling tar sikte på å lage en utstilling med utgangspunkt i Sandsundværulykken etterhvert. Mer informasjon om ulykken finner du her, en del bilder fra Sandsundvær ligger også i billedgalleriene her.

Herøy kirkeHerøy kirke er bygget i romansk stil på 1100-tallet. Dette er den eneste nord-norske kirken som har apsis – et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret. Kirken har opp gjennom årene blitt bygget om flere ganger, men ble gjenstand for en omfattende restaurering på 1960-tallet som langt på vei førte den tilbake til sitt middelalderopphav. Mer informasjon ligger her, bilder – nye og gamle – finnes i nettgalleriene. For omvisning i kirken bes interesserte ta kontakt med Lillian B. Nilsen på telefon 416 79309.

Hjartøy
Like sydøst for det gamle fergeleiet på Engan ligger Hjartøy, en ganske liten øy som har hatt fast bosetning siden middelalderen. Stedet er i dag fraflyttet, og bare ruinene etter bygningene står tilbake. På øyens vestligste del finner en flere gravrøyser som etter utforming og plassering å dømme antagelig er fra ca. 300 til 600 e.Kr. For interesserte turgåere er det merket opp en sti mellom gravrøysene og ruinene. Det er også satt opp skilt som forteller om kulturminnene.

Sandsundvær
Aller ytterst mot storhavet ligger det tidligere sesongbosatte fiskeværet Sandsundvær. Den 22. januar 1901 ble 34 mennesker regelrett skyllet på havet her under et fryktelig uvær. Denne ulykken fikk stor oppmerksomhet i sin samtid, og skal ha vært en viktig inspirasjonskilde for Olav Duuns roman «Menneske og maktene» som skildrer en lignende tildragelse. Herøy Bygdesamling tar sikte på å lage en utstilling med utgangspunkt i Sandsundværulykken etterhvert. Mer informasjon om ulykken finner du her, en del bilder fra Sandsundvær ligger også i billedgalleriene her.