Mosjøen ble by i 1875, som en direkte følge av engelskmennenes enorme uttak av tømmer i Vefsn-bygdene fra midten av 1860-tallet. Gode muligheter for arbeid førte til stor tilstrømming av skogsarbeidere og håndtverkere av mange slag. Mosjøen ble et slags Klondyke, med de positive og negative følger det moderne samfunn fører med seg. I Sjøgata kan du se hvordan det lille strandstedet ved utløpet av Vefsna utviklet seg til en moderne småby.
Vefsn museum har to store anlegg, Vefsn Bygdesamling på Dolstad like utenfor sentrum og på Jacobsenbrygga i Sjøgata, midt i hjertet av Mosjøen.

Sjøgata
I Sjøgata ligger Mosjøens eldste bebyggelse og her eier Vefsn museum flere bygninger, som alle er restaurert og i daglig bruk både til museale formål og annet. De vel 100 bygningene i Sjøgata utgjør Nord-Norges største samling av bevarte trehus. En vandring i Sjøgata er som å besøke en annen tid. Her står husene slik de så ut på slutten av 1800-tallet.

http://www.sjogata.no/

Sjøgata er tildelt Olavsrosa: «Olavsrosestadene er fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Innehavarar av kvalitetsmerket Olavsrosa har ein sterk profil i formidlinga av norsk kulturarv. Mottoet «Olavsrosa – våre beste opplevingar» stiller høge krav til produktkvalitet og vedlikehald av denne kvaliteten. Tildeling av Olavsrosa skjer etter ei streng kvalitetsvurdering, og eit kvalitetssikrings- og oppfølgingssystem sikrar at kvalitetskrava blir haldne ved like.»

Kulturverkstedet
Kulturverkstedet er et rusfritt flerbrukshus som ble åpnet i 1983. I første etasje er det kafe og galleri, mens andre etasje består av flere vakre rom som leies ut til ulike formål.

Ola Oktoberbrygga
Vefsn Museum eier Ola Oktober-brygga, i Sjøgata 37. Dette er et av De Historiske Gjestehusene i Sjøgata. Her kan du bo for en rimelig penge, i en genuin brygge fra før 1860. For forespørsel om leie, kontakt Kulturverkstedet, som drifter utleievirksomheten.