Helgeland Museum avdeling Nesna har fått 50.000 kroner i støtte til prosjektet ”Gammel tradisjon til nye brukere”. Prosjektmidlene er tidelt via Nesna kommune fra Kvinnemillionen som Nordland fylkeskommune forvalter.Prosjektet ”gammel tradisjon til nye brukere” består av en serie på fem selvstendige kurs. Hvert kurs har en tradisjonell husflidsteknikk som tema, henholdsvis toving, nålbinding, plantefarging, lugglaging og spinning. Hvert kurs vil ha en kursholder og er av varierende lengde.

Farging av garn

Først ut er plantefarginga, som skal foregå på dagtid i Bjørndalen 2. september. Kursholder er Jorunn Vrålstad fra Leirfjord. Ettermiddagen 8. september blir det kurs i nålbinding ved Mette Gårdvik, lektor i Kunst og Håndverk, HiNe. De tre resterende kursene vil foregå nærmere jul og informasjon om disse kommer seinere.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å videreformilde tradisjonelle husflidsteknikker som er i ferd med å bli glemt eller ikke er kjent. Plantefarging og toving er for eksempel en teknikk som mange av de besøkende ved museet ikke kjenner til, men er nysgjerrige på. Mens nålbinding, en teknikk som var forløperen til strikking, nesten ikke utføres av noen lengre.

Kvinnemillionen er en støtteordning som ble iverksatt i 2004 som et tiltak for å få en synligere og mer resultatorientert satsning på kvinner. Målet er å bidra særskilt til at kvinner, uansett etnisk tilhørighet, skal trives i Nordland. Årlig deler derfor fylkeskommunen ut 1 million kroner som delfinansiering av kvinneretta tiltak. Kommunene må være formelle søkere. I dette tilfelle er midlene derfor tildelt Nesna kommune, mens Helgeland Museum avdeling Nesna er prosjekteier og prosjektansvarlig.

For kurs, kontankt Ann Kristin Klausen på Nesna.