Vassås kulturminneløype, Vassås:Kulturminneløypa på Vassås ble åpnet i 1994 og er ca. 2,5 km lang. Løypa retter et hovedfokus på gravminner, og illustrerer en brytning mellom hedenske og kristne tradisjoner. I kulturminneløypa er det inkludert bosetningsspor fra jernalder til moderne tid, da i hovedsak gravminner. I tillegg inngår også en gårdshaug, som har kulturlag som dateres til jernalder. Gårdshaugen ligger ved kirken på Vassås.

Holm kulturminneløype, Hall: Kulturminneløypa på Hall ble åpnet i 1994 og er ca. 3 km lang. I løypa inngår kulturminner som fokuserer på religiøse forestillinger knyttet til døden. Kulturminneløypa har en historisk bredde som strekker seg fra jernalder via middelalder inn i historisk tid. Flertallet av postene er sentrert omkring gravminner fra førhistorisk tid, men blant annet er også den gamle automatisk fredete kirkegården på Solstad (fra 1600-tallet) er inkludert.

Kjærlighetsstien, Bindalseidet: En kulturminnesti over Vikestadbrekkå. Stien er egentlig en gammel vei, som finnes blant annet opptegnet på kart fra 1882. I løypa inngår kulturminner fra jernalder. Det vitner om at det ikke er urimelig å anta at veien har vært bruk helt fra jernalder. Stien ble i sin tid opprettet av Bindalseidet Skole.

Granåsen natur- og kulturminnesti, Harangsfjord: Natur- og kulturminnestien rundt om i Granåsen i Harangsfjord ble offisielt åpnet i 2009. Stien retter i hovedsak fokus på den tidligere bosettingen, samt smi- og skogbruksaktiviteten i området. I løypa inngår både automatisk fredete og historiske kulturminner. Ved Granåsen er det bygget ett skap, hvor man finner både brosjyre med stedets historikk og informasjon om postene. I dette skapet er også gjestebok, samt ei mini-utstilling med eldre skogsutstyr og modeller. Bygda fikk Nordland Fylkes kommunes Kulturlandskapspris i 2007, blant annet på grunn Granåsen natur- og kulturminnesti (prosjektnavn: Livet langs ei elv) og Aneovnen.

Utstillinger:

«Vårres regnskog», Harangsfjord: Utstilling om nordisk regnskog (boreal regnskog). Utstillingen viser ulike arter og vekster kjent fra boreal regnskog, og er pedagogisk oppbygd. Utstillingen inneholder både lavarter, kjuker og kåter/rilkuler, hvor objektene er formet av naturen selv. «Vårres regnskog» står i dag montert i skolehuset i Gaupa i Harangsfjord.

Gårdssamlinger og øvrige severdigheter:

Bøkestad gårdsmuseum, Bindalseidet: Bøkestad gårdsmuseum er ei privateid gårdssamling, som inneholder mange flotte rariteter og kurositeter.

Nyrud gårdsmuseum, Harangsfjord: Nyrud gårdsmuseum er ei privat gårdssamling som inneholder mange flotte gjenstander, både fra Finnmark (før krigen) og fra dette området. Mange av gjenstandene har sin bruk ved gården Sagmestereidet.

Ane ovnen i Svarthopen, Harangsfjord: Svarthopen Kulturlandskapsgruppe driver aktiv forvaltning og formidling av Svarthopen landskapsområde. I dette landskapsområdet inngår Aneovnen. Aneovnen er en av de fem siste intakte steinovnene i landet. Ovnen ble bygget i forbindelse med trevarevirksomheten ved Risøybruket på Risøya i bindalsfjorden. Ovnen er fra omlag 1876. Ovnen benyttes ved ulike arrangementer.