I krigsårene 1940-45 bygde den tyske hær og marine Atlanterhavsvollen, en forsvarslinje som strakte seg fra den spansk-franske grensen nordover til den finske ishavskysten. Langs norskekysten ble det bygget omkring 350 kystfort. Grønsvik kystfort i Lurøy er et av dem.
Det store flertallet av fortene som ble bygget langs norskekysten var hærkystfort, som det i Grønsvik på Helgelandskysten. Grønsvik kystfort ble anlagt i 1942 og var et av ti batterier som skulle forsvare innseilingene til Sjona og Ranfjorden. Etter krigen gikk fortet en ublid skjebne i møte, brakker ble revet, kanoner endte som skrapjern. Ved Helgelands vakre kyst kan du i dag besøke et restaurert kystfort i Grønsvik. Du kan se en utstilling med bilder og gjenstander fra 2.verdenskrig og fra den kalde krigen på 1960-70-tallet. En skiltet sti tar deg med gjennom brakkeområdet, fjellanlegg og kanonstillinger.