August 2011 :  ”Spor fra jernalder”
Et tilbud til kommunens 5. klassinger, hvor elevene får delta på en vandring i deler av Vassås Kulturminneløype sammen med Olav Håkon Dybvik og Tutta Anna Laukholm.
Sted: Bindal Bygdetun/Vassås Kulturminneløype
Tid: Tirsdag 30. august, kl. 09.00 – 12.00

September  2011: ”En dag for hundre år siden”
Et tilbud for kommunens 2. klassinger, hvor elevene får bli kjent med dagliglivet i gamle dager. Elevene får blant annet delta på aktiviteter knyttet til ull sammen med Tutta Anna Laukholm.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Bindalseidet og Kjella Skole: tirsdag 6. september 09.00 – 12.00
Terråk Skole: fredag 9. september 09.00 – 12.00

September 2011: ”Småbrukarbonden”
Et tilbud til kommunens 6. klassinger, hvor elevene blir kjent med husmannens hverdagsliv, blant annet gjennom utstillingen «Husmannsvesenet og husmenn» og miljøutstillingen i husmannshuset sammen med Tutta Anna Laukholm.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Bindalseidet og Kjella Skole: tirsdag 13. september 09.00 – 12.00
Terråk Skole: fredag 16. september 09.00 – 12.00

Oktober 2011: ”Svarte bal i Sømnes skal, Svingla i Sørli rot. Fiskemèdene i Bremstein.”
Et tilbud til kommunens 10. klassinger, hvor elevene får oppleve ei vandreutstilling om fiskemèder sammen med Per Morten Gullsvåg.
Sted:     Bindal Rådhus
Tid:    Torsdag 27. oktober kl. 10.00 – 12.00

September 2011: ”Solens døtre”
Ett tilbud til kommunens 3. klassinger, hvor elevene får bli kjent med sørsamisk kultur sammen. Inkluderer ulike aktiviteter.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Utsatt til august 2012.

November/Desember 2011:  ”Jul i gamle dager”
Et tilbud til kommunens 1. klassinger, hvor elevene får delta på juleforberedelser og julefeiring i gamle dager sammen med Therese Danielsen.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Terråk Skole: mandag 28. desember, kl. 08.30 – 10.00
Bindalseidet og Kjella Skole: tirsdag 29. november, kl. 09.30 – 11.00

April 2012: ”Folketradisjoner omkring påske”
Et tilbud til kommunens 4. klassinger, hvor elevene får bli kjent med gamle tradisjoner knyttet til påske sammen med Therese Danielsen.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Bindalseidet og Kjella Skole: Tirsdag 27. mars kl 09.30 – 11.00
Terråk Skole: Fredag 30. mars kl. 09.30 – 11.00

Juni 2012: ”Kystkultur”
Et tilbud til kommunens 8. klassinger, hvor elevene innblikk i forskjellige sider ved vår kystkultur sammen med Tutta Anna Laukholm og Therese Danielsen. Elevene får blant annet innsikt i lokal båtbyggerkultur og får oppleve det å være på sjøen i åttring og bindalsfæringer.
Sted: Reppa
Tid: Juni