Historien om handelshuset Zahl

Utviklingen av handelshuset Zahl skulle bli den mest stabile og dominerende forretningsvirksomheten på Nesna i over 100 år. (Øyvind Jenssen, Nesna bygdebok, bind 2)

Museet på Nesna holder til i Zahls gamle forretningsbygg. Den eldste delen av bygningsmassen er fra 1907/1908. Tilbygget hvor museumsutstillingene nå er ble i hovedsak satt opp i 1953/54.

Zahlsgården

Jacob Frederich Zahl fra Handnes på Handnesøya ble bonde på Øver Nesna og ordfører. Han dreiv fra 1874 en liten landhandel i ei brygge ved nåværende campingplass. Handelen ble snart flyttet opp til Zahlsgården på Øver Nesna. Zahl fikk rett til å selge øl og vin. I 1887 overtok han hovedpostkontoret fra Vikholmen. Det styrket butikken i Zahlsgården.

I brygga

Jacob Frederich og kona Anne Malena Zahl hadde 9 barn. Den nest yngste sønnen, Thorvald Zahl, overtok som kjøpmann etter faren i 1891.

Handelen til Jacob Frederich Zahl markerer starten på utviklingen av Handelshuset Zahl. Svakheten med butikken var at den ikke lå ved sjøen, der ferdselen gikk. Thorvald Zahl flyttet derfor i 1893 handelen ned til sjøen, like sør for konkurrenten Walnum. Ei brygge etter onkelen ble flyttet fra Handnes og omgjort til butikk. Som Walnum var Zahl dampskipsekspeditør. De fordelte selskapene mellom seg og bygde i 1912 felles kai. Thorvald Zahl ble gift med Louise Valle, datter til presten på Nesna. De fikk fire barn: Finn, Thorvald Wollert, Kari og Hans.

Forretningsgården

Snart var brygga blitt for liten. Zahl bygde ny forretningsgård ovenfor brygga i 1907/1908. Bygningen var stor med enkelte sveitserelementer. Den besto av kjeller, to etasjer og loft. Materialet var tømmer/sideskåren plank, stående panel, taktekke i lappheller og kjeller i pusset naturstein. I andre og tredje etasje bodde familie og ansatte. I første etasje var det butikk, postekspedisjon og kontor. Postluka er fremdeles en del av bygget. Zahl hadde postekspedisjonen fram til 1935.

Inngangen til butikken var på nedsiden mot sjøen i et smalt, toetasjes tilbygg, som seinere ble endret til en etasje. På den gamle trappa sto årstallet for firmaets grunnleggelse, 1874, nedfelt i øverste steinhelle med store messingtall. Veien gikk den gang også på nedsiden. På sør- og nordsiden av huset etablerte Louise Zahl hage. Inngangen til den private delen av bygningen var på oversiden.

Den gamle bondehandelen ble etter hvert videreutviklet til et moderne handelshus som solgte assorterte varer. I 1928 etablerte Zahl også et kullager. En ny brygge, gulbrygga ble satt opp. Denne brygga ble revet i 2003/2004.

Rødbrygga, som hadde vært den første butikken ved sjøen, ble revet rundt 1970. Brygga hadde huset både fiskebutikk, skomakerverksted og leilighet for utleie. I hovedhuset ble etter hvert postrommet omgjort til kontor for Thorvald Zahl. En sovebenk og pengeskap fikk også plass på kontoret. Dagens kjøkken var en del av dette kontoret.

Ny generasjon

Etter hvert som barna vokste til og flyttet ut ble rommene i øverste etasje utleid til butikkbetjeningen. Finn Zahl ble tannlege i Sandnessjøen. Når han var på Nesna ble rommet som nå er bad i 2. etasje brukt som tannelegekontor. Yngste sønn Hans overtok forretningen etter faren. Under okkupasjonen rømte han til Sverige. Der møtte han Elly Marie Johanson. De giftet seg og kom tilbake til Nesna i 1946. Thorvald og Louise flyttet inn i huset som seinere ble kalt ”Grønland”, i strandvegen.

På begynnelsen av 1950-tallet begynte påbygginga av butikk og bolig mot vest. Tilbygget var i bindingsverk i full høyde så huset som helhet ble lengre. Verandaen på kortsiden i andre etasje ble fjernet. Likens ble inngangspartiet tatt bort. Et nytt stort bygg ble også reist på nedsiden mot sjøen i vinkel, sammenhengende med det gamle huset. I de gamle butikklokalene oppbevartes sportsartikler, telt, soveposer og møbler. Møbler ble også lagret i andre etasje. Kontoret ble flyttet inn i den påbygde delen. I det lille rommet mot nord oppbevartes fotoutstyr. I rommet bak kontoret sto skipsregnskapet. En garasje ble bygd inntil huset på oversiden. Den står fortsatt. Inngangen ble da flyttet lengre mot sør. Veien ble lagt på nordsiden av forretningen.

Ombyggingen var ferdig i 1954. Det nye butikklokalet var voluminøst med luft og lys. Det var en hypermoderne butikk etter datidens forhold, etter hvert med selvbetjening i motsetning til den gamle diskhandelen. Fra 1954 var selve butikken fremfor søylene, midt i utstillingslokalet, med en langsgående disk i midten av rommet. Lageret, bak søylene, var atskilt fra butikken med en vegg. Den enden av lokalet som vender mot sjøen var også lager.

På 1970-tallet ble butikken fra 1954 bygd på i bredden bakover. Denne forlengelsen vises i gulvet. Nytt tak med asfaltpapp ble lagt på denne delen i 1985.

På 1970-tallet ble også et nytt separat bygg satt opp ved sjøen mot nord. Her var det byggvareforretning. Hans Zahl døde i 1986. Eldste sønn Thorvald Zahl overtok virksomheten. I 1990 ble bygningsmasen pusset opp. Villaen fra 1908 fikk nytt tak (stålplater). Bad, soverom og stue i andre etasje ble pusset opp. På slutten av 1990-tallet ble jernvarehandelen nedlagt. I 2000 ble resten av butikken avviklet. Hoveddelene av bygget ble stående tomt. Elly Zahl bodde i 2. etasje fram til hun døde i 2003. Nesna kommune kjøpte bygningen i 2006 for å bruke den som museum. Museets utstillinger ble flyttet fra kjelleren på Nesna skole og kunne åpne igjen i Zahls gamle forretningsbygg i 2007.

Artikkelen er skrevet av Ann Kristin Klausen, avdelingsleder ved Helgeland Museums avdeling Nesnas museum.