(Bildene i utstillingen er hentet fra fotosamlingen etter optikus Sigvald Johnsen).

Johnsen var en ekte mosjøgutt, oppvokst i Elvegata hos foreldrene Oleanna og Peder Johnsen som var telegrafarbeider og fisker. Han kom først i urmakerlære hos Ole Jensen i Sjøgata 27, som også solgte film, egne postkort og framkalte foto.

I 1924 gikk ferden til Oslo der han var på verkstedet hos optiker Kr. Falkenberg. På gammelt håndverkervis dro han i neste omgang videre til Tyskland for å lære mer om optikk og for å fullføre sin læretid. I 1929 vendte Johnsen så tilbake til Mosjøen sammen med sin kone Amanda (f. Skog, 1911), som var utdannet sykepleier, for å starte en ”førsteklasses Optisk, Fotografisk og Sykepleieforretning” i Sjøgata 3.

Forretningen må ha gått bra, for allerede i 1932 kunne han kjøpe sin egen forretningsgård, Strandgata 9. I butikken ble det solgt mye forskjellig som optiske artikler, instrumenter, fiskeutstyr og parfyme. Det siste var det Amanda som tok seg av, da hun jobbet der som butikkdame.

Butikken ble drevet helt til virksomheten ble avviklet i 1976, Optikus var da 73 år, og kunne se tilbake på et begivenhetsrikt liv som mosjøborger. Han var i mange år formann og drivkraft i Mosjøens Handelsstands Forening og en ivrig rotarianer. Interessen for byens ve og vel vedvarte livet ut. På sine eldre dager ble han for eksempel med i det første styret i Sjøgata Vel som nestformann.

I alle år var Sigvald Johnsen også en overmåte ivrig fotograf. Alltid var kameraet med: Ved store og små lokale arrangement, på vandring i byens gater, på tur i Mosjøens omegn og til fjernere mål ved Majavatnet eller i Hattfjelldal. På denne måten har Sigvald Johnsen skapt en svært verdifull og mangfoldig fotosamling som dokumenterer vår nære fortid.

Både Sigvald og hans kone, Amanda, var ivrige sportsfiskere og hadde god nytte av elva, Vefsna, som på den tiden var en god lakseelv. De hadde flere hytter sammen, blant annet på Øya og på Fiplingvatnet, og fiskestanga var alltid med.

På bildet ser vi Amanda som har håvet inn en stor laks i Vefsna

Mange husker Optiksu også for at han alltid var villig til å stille med høyttaleranlegg når det var behov for det: 1. og 17. mai, ved idrettsstevner og møter. Alle ble hjulpet

Amanda hadde et nært forhold til sin yngre søster Selma som var gift med butikkstyrer Hans Andreassen. De drev butikk i nabogården i Strandgata og solgte blant annet elektroartikler og sport og fiskeutstyr. Både Amanda og Selma var engasjerte samfunnsborgere og var alltid med da Saniteten arrangerte lotteri eller tombola. Ekteparene hang sammen i alle år og reise ofte på hytteturer og bilturer sammen.

I 1966 døde Hans og året etter så døde også Amanda, noe som må ha vært en tungt for både Selma og Sigvald. Gården til Hans ble etter hvert solgt og Selma flyttet inn sammen med Sigvald. Optikus-butikken ble drevet videre med henne som butikkdame helt til driften ble avviklet i 1976.

Det er nok mange som husker at det i Optikus-butikken i alle år var utstilt en stor utstoppet ugle med runde briller på – En skikkelig brilleugle!