Formålet med utstillingen er å synliggjøre illustrasjonene til de norske folkeeventyrene som en viktig del av vår felles kulturer og et høydepunkt i norsk illustrasjonskunsts historie. Ved å knytte an til samtidige kunstneres visuelle tolkninger av folkeeventyrene, bidrar vi til at eventyrene og illustrasjonstradisjonene lever videre som en essensiell del av vår kollektive kulturarv. Se også: http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/eventyrlig-gamle-fortellinger-i-ny-drakt