Matverksted – kurs i foredling og bruk av viltkjøtt.

Tid: 3. november – 4. november 2012. Kl. 11.00 -16:30 begge dager.
Sted: Wangbrygga i Bardal.
Pris: Kr. 1300. Maks 12 deltakere.
Kontaktperson og påmelding til: Åshild B. Blyseth, tlf 948 77 234.

Håndtering og bruk av storviltkjøtt – fra slakt til servering.

Dette er et helgekurs for grunneiere/jegere, produsenter som ønsker opplæring, inspirasjon og økt kompetanse fra nedskjæring av slakt til forskjellige produkter.

Tommy Solvang, Solvangs viltprodukter i Mosjøen, vil demonstrere og ta dere med på partering og fortelle om bruken av de forskjellige delene av viltet.

Åshild Bårdgård Blyseth tar dere med på og forteller om tilbereding av elg til mat. Det serveres måltid hver dag med bruk av produkter fra elg laget under kurset.