Tekst: Ann Kristin Klausen

Gammelskolen på Leland ble bygd i 1884 og tatt i bruk i 1885. Skolehuset ble satt opp på gården Leland, et stykke fra bebyggelsen forøvrig. Seinere fikk eiendommen navnet ”Skolehagen”, da det var plantet trær og grønnsaker som en slags skolehage. Bygningen var det første huset bygd som eget skolebygg i Leirfjord. Tidligere hadde det kun vært omgangsskole i Leirfjord.

Skolen var som vanlig den gang kombinert skolehus og lærerbolig. Lærene bodde med familiene sine i den østre delen. Lærerne Bjørgum, Svarstad og Holm var blant de som bodde her. På kirkesøndager var ofte lærerheimen åpen for kirkekaffe og sosialt samvær. Læreren var også klokker på den tida.

Den vakre skolen står fortsatt og er nå museum. Huset er iøynefallende, med flotte utskjæringer, nærmest innslag av dragestil. Det ble bygd i sveitserstil som på den tida var i ferd med å vinne innpass i arkitekturen.

Nåværende bruk

Gammelskolen på Leland eies av Leirfjord folkeminnelag, og forvaltes av Helgeland Museum. Skolen brukes til skolehistoriske utstillinger. Mange skolerelaterte gjenstander er stilt ut i bygningen; gamle bøker, kart, pulter, plansjer og annet undervisningsmateriell. En del av dette kommer fra andre nedlagte skoler i Leirjord.

Et av rommene er innredet som klasserom, mens et rom er innredet med skolesaker og tre rom viser klokker-/lærerboligen; kjøkken kammers stue. I tillegg er det satt opp gjenstander som viser ulike husflids- og håndverksteknikker. I et rom er det arkeologisk utstilling med funn i Leirfjord fra steinalderen. Skolen er åpen for publikum om sommeren.

Beskrivelse av bygningen

Bygningen er i tømmer i 1 1/2 etasje med loft og halv kjeller, tidligere potetkjeller. Grunnmuren er av gråstein. Utvendig er huset panelt og malt rødt med grønngul belistning. Taket er tekket med bord, tjæret papp og skiferstein. Huset er 14 meter langt og 7,3 meter bredt. På langsiden bak er det bislag i en etasje og takark. Bislaget er i reisverk. På ene siden bislaget er en dør. Dette var tidligere inngangen til kjøkkenet. På langveggen på forsiden et det utbygg i husets fulle høyde, noe til venstre på bygningen. Her er inngangen. 

Uthuset, som inneholdt vedskott og WC, ble bygd samtidig med skolen, men er seinere revet.

Endringer

Skolen er i stor grad beholdt slik den var opprinnelig. Kun mindre endringer er foretatt. Opprinnelig var utvendig farge hvit/gul, malt med oljemaling. Belistning, vindusomramming og trappa var malt i en mørkere farge. Bilsaget ble bygd på allerede i 1885.  

I 1912 måtte endel reparasjoner foretas. Arken på taket ble bygd da. Den dekorerte inngangsportalen foran var opprinnelig åpen. Selve inngangsdøra var i hovedbygningen. Seinere ble dette inngangspartiet kledd inn med vinduer og inngangsdøra flyttet til den ene siden av dette. Når det ble gjort er usikkert. Mye av den dekorative belistningen er beholdt, men taket hadde en langsgående utskjært list på toppen som er borte for lengst. Slike lister var vanlig på bygninger i dragestil.

I 1950 var en ny skole på Leland klar til bruk, tidsmessig og svært moderne. Gammelskolen tjente ikke lengre sin opprinnelige funksjon. Helt fram til 1970-tallet ble likevel bygningen brukt til undervisning, blant annet i sløyd. Dette medførte stor slitasje på huset og en grundig oppussing måtte til før innviinga som museum i 1979. Rommene ble blant annet malt innvendig og takene panelt. Bygningen har vært malt utvendig flere gang opp igjennom årene, siste gang i 2003/2004. De siste årene er det foretatt flere reparasjoner. 

Verdi

Bygningen står i en særstilling både skolehistorisk og arkitektonisk. Den skiller seg, med sitt tydelige sveitserpreg, klart ut fra andre bygninger i området. Bevarte skoler på Helgeland er enten eldre og da bygd som nordlandslån, eller nyere og atskillig større og mer monumentale enn gammeskolen på Leland. I tillegg er kun mindre endringer foretatt opp igjennom årene. Rominndelingen innvendig er for eksempel beholdt.  

 

Kilder

Birger Jåstad. Gamleskolen på Leland. Fra heftet ”Leirfjord bygdesamlinger”, 1979 

Gamleskolen på Leland. Fra heftet ”Leirfjord folkeminnelag 50 år”, 1993/1994

Utskrift av branntakstprotokoller, Norges Brannkasse arkiv, Riksarkivet

Ann Kristin Klausen. Gammelskolen på Leland, Helgelands Blad 19. 01.2010 

Samtale med Jorunn Vrålstad