Utstillingen Linjer i landskapet presenterer historien til en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne velferdssamfunn: overføringssystemene som en sentral del av elektrisitetsforsyningen. Fra pionertiden sist på 1800-tallet og frem til vår tid er det her skapt en rekke verdifulle og interessante kulturminner.

Utstillingen gir et innblikk i historien til kraftoverføringen og dens anlegg. Her presenteres også ledningsbyggerkulturen og miljøutfordringene.

Prosjektet ”Kraftoverføringens kulturminner” ble lansert i bokform i desember 2010. Elektrifiseringen av landet har vært helt avgjørende for vårt moderne velferdssamfunn. Boka dokumenterer og formidler norsk kraftoverføringshistorie, og presenterer i alt 24 kraftledninger og 19 transformatorstasjoner som nasjonalt kulturhistorisk verdifulle.

Utstillingen er produsert innenfor NVEs Museumsordning, som er et samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Norsk Skogmuseum og Norges vassdrags- og energidirektorat.

I tillegg har Vefsn Museum laget en del av utstillingen som omhandler den lokale krafthistorien som hadde sin begynnelse allerede i 1908. 

Utstillingsåpningen skjer i forbindelse med Kveldstimen på Jacobsenbrygga hvor tidligere musumsdirektør Hans Pedersen skal holde et foredrag om samme tema i et Helgelandsperspektiv.