Tekst: Per Ole Syvertsen, Helgeland Museum.
Foto: Stig Lundmo, Helgeland Museum.

Klegg er en familie innen den store gruppen med insekter som kalles tovinger. Tovingene er en av de aller mest artsrike organismegruppene. Bare i Norge tror man det finnes rundt 6000 arter (hvorav mange ikke er oppdaget ennå), og på verdensbasis er det foreløpig beskrevet rundt 150 000 arter. Det virkelige artsantallet er trolig minst 100 000 flere.

Tovingene kan noe forenklet deles inn i to store undergrupper: mygg og fluer. Kleggene (familien Tabanidae) hører til fluene; de er middels store til store fluer (fra i underkant av 1 cm til drøyt 2 cm lange), med stikkende munndeler og kort, men bredt hode med meget store fasettøyne. Øynene har ofte fantastiske farger, noe som også ses godt på dagens adventsbilde.

Et møte med klegg kan være svært ubehagelig.  Hunnene er nemlig blodsugere på virveldyr. De trenger proteinene i blodet til utviklingen av sine egne egg. Larvene lever i vann eller fuktig jord. Noen arter trenger to år før larveutviklingen er fullført.

I Norge er det kjent 37 arter av klegg, men trolig lever det noen flere her. En slekt med sju arter kalles blindinger, men det er bare noen få av kleggene våre som har fått norske artsnavn. Dyret på bildet er en såkalt «storklegg», men arten – Hybomitra aterrima – er altså uten norsk navn. Dette er den tallrikeste kleggarten i Nord-Norge.

Fra de tre nordnorske fylkene er det kjent til sammen 18 arter av klegg. En samlet oversikt over disse og det som er kjent om hver enkelt arts utbredelse i landsdelen ble publisert i 2004. To arter av blindinger og fire andre kleggarter ble funnet å være særlig vidt utbredt og tallrike. Femten av de 18 artene er funnet på Helgeland. Materialet i samlingene ved Helgeland museum, naturhistorisk avdeling utgjorde rundt 1/4 av kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn for artikkelen.

 

Lesestoff for de som ønsker å lære mer om klegg, spesielt i Nord-Norge:

Bergersen, R., Straumfors, P. & Nilssen, A.C. 2004. The distribution of horse flies (Diptera: Tabanidae) in North Norway. Norwegian Journal of Entomology 51 (3): 3-26.

Straumfors, P. 2000. Klegg, en del av vårt biologiske mangfold. Årbok for Rana 2000: 43-47.

Straumfors, P. 2002. De flyr i hundre etter damene. Årbok for Rana 2002: 51-54.

Straumfors, P. 2002. Klegg. Ranas Dyreliv 23: 14-16.