Kommer på Vefsn Museum, Jacobsenbrygga 10 – 20. april 2013

Med utstillingen ULVEHIET retter vi fokus på tegning – en langsom og tidskrevende teknikk, i kontrast til dagens bruk av hurtige og mindre tidskrevende utrrykksformer. Tittelen ULVEHIET er inspirert av boka til Oscar Braaten med samme navn. Helt siden Hansen Juvik var liten har tegning representert en egen verden, en hule eller gjemmested der det var trygt å være. Dette blir avslørt når bildene blir rammet inn og stilt ut – da blir gjemmestedet synlig!

 Les mer om kunstneren og utstillingen HER