Vil du jobbe på museum i sommer?

Helgeland museum/Rana museum har tre anlegg; Museumsgården i Mo sentrum, Stenneset friluftsmuseum og fjellgården Bredek.
Kulturhistorisk og naturhistorisk avdeling. Vi har kunstgalleri og en liten museumsbutikk.
Vi ønsker positive, utadvendte og selvstendige personer med gode språkkunnskaper. 

Vi trenger to sommervikarer med arbeidssted Museumsgården og Stenneset friluftsmuseum:

Vi søker etter: Positive, utadvendte og selvstendige personer med gode språkkunnskaper i norsk, engelsk og gjerne tysk.
God kjennskap til lokalmiljøet, historisk interesse og ønske om å formidle dette til et publikum er en fordel.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og i hovedsak bestå av omvisninger, betjening av resepsjon/butikk og driftsoppgaver/forefallende arbeid. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidstiden er rundt 6 t pr. dag ved begge anleggene. Helgevakter etter turnus.

Oppgi hvilken periode du ønsker å arbeide.

Lønn etter regulativ.

Sommersesongen på Rana museum fra ca. 17. juni – 31. juli. Søknadsfrist 4. mai 2013.

Søknad med CV sendes til: rana@helgelandmuseum.no

Eller Rana museum, postboks 98, 8601 Mo i Rana

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Kontakt gjerne Tormod Steen 75 11 01 32 eller Cecilie Johansen 75 11 01 38 hvis du ønsker mer informasjon.