Hva: Norske jomfru Maria med barnet-skulpturer fra 1200-tallet – import eller hjemlig tilvirkning? Foredrag ved kunsthistoriker Torhild Haugann
Hvor og når:
Petter Dass-museet ons 5.juni kl 17
Sømna kirke tors 6.juni kl 11
Dønnes gård 9.juni kl 14

Fri inngang.

I Norge er det bevart et relativt stort antall helgenskulpturer fra middelalderen. Foruten å la seg fascinere av skulpturenes skjønnhet og detaljrikdom, er det mange spennende sider ved denne delen av vår kultur- og religionshistorie. I eldre forskning innenfor feltet har det blitt hevdet at helgenskulpturer ofte ble importert fra Frankrike og/eller England. Med tanke på vår rike treskjærertradisjon; ble de norske madonnaskulpturene virkelig importert fra utlandet? Vi reiser i felleskap tilbake til middelalderen og stifter et nærmere bekjentskap med det bevarte materiale, og søker svar på tilvirkningssted for denne type helgenskulpturer. I tillegg skal vi se nærmere på endring i stiluttrykket fra 1200-tallets begynnelse til overgangen inn i et nytt århundre. Haugann har med seg en madonnaskulptur slik at publikum kan få se nærmere på det flotte håndverket som ligger bak en helgenskulptur. Den privateide skulpturen er laget av Alain Ferro, bosatt i Lyon, som har arbeidet med restaureringer av blant annet helgenskulpturer i omkring 40 år. Er du interessert i middelalderens helgenskulpturer, utforming og funksjon må du få med deg dette foredraget.