Som en del av Helgeland museumsfestival inviterer vi til  foredrag med avdelingsleder på Nesna og historiker Ann Kristin Klausen
på Rana museum fredag 7. juni klokken 1900.  Interessant og spennende om ærfuglens kulturhistorie. 
Arrangementet er åpent for alle. Gratis inngang.  

Velkommen!