Torsdag 20. juni kl.18.00 åpner Mosjøen Kunstforening sin årlige sommerutstilling på Jacobsenbrygga med grafikkarbeider av kunstneren Eva Harr. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til åpningen!

”Mørkets lys”

Motiv, koloritt, format…. ord og titler. Alt dette er vesentlig, når bildet finner sin form.
Min alltid tilstedeværende lengsel etter å være i det maleriske rom, befinne meg i en strøm av ideer, være i arbeidet som en form for meditasjon.
Dette driver meg stadig videre mot nye innfallsvinkler, nye blikk.
At landskapet er en del av min arena for å uttrykke det å være menneske er nok ikke tilfeldig.

Mitt utgangspunkt preger stadig mitt billespråk, den nordlige natur og all den påvirkning og interesse jeg har hatt rundt dette. Det handler om å velge en dyp konsentrasjon, en dialog mellom bildet og meg selv, inspirert av musikken jeg velger og ord jeg leser. Alt dette gror sammen til et uttrykk, og kan bli et avtrykk som er nødvendig i gangen i mitt liv.

Nødvendig for veiene jeg stadig skal inn på, for mitt ønske om å skape fortellinger og kommunikasjon. Tittelen ”Mørkets  lys” ,speiler min tilhørighet til mørketidens kammertone og det sparsomme lysets poesi. Forventningene denne tiden gir er bunn for mye av min kreativitet.

Mine landskap forteller mye om tilstander ,kommunikasjon  og den nødvendige  ensomhet.

Eva Harr