Tekst: Ann Kristin Klausen/Helgeland Museum

Alma Sandøy fra Holmen i Træna fikk i 1924 tilsendt et fotoapparat fra broren som dreiv fotoforretning på Hawaii. Fram til 1960-tallet tok hun mengder av bilder, for salg og privat bruk.

Fra Amerika
Alma Pauline Mekiasdatter Holmen ble født 16. september 1901 på Holmen i Træna. Her vokste hun opp som yngst i en stor søskenflokk på elleve. Den eldste broren Jørgen var født i 1878 og den nest eldste Theodor i 1879. Disse to var voksne og flyttet hjemmefra da Alma kom til verden. Theodor reiste til sjøs med engelske nordsjøtrålere og handelsskip, før han gikk i land på Hawaii, bosatte seg i Honolulu og startet fotoforretning. Søsteren Alma fikk han aldri møte. Han tilbød henne billett til USA, men hun ville ikke forlate hjemstedet.

Alma skreiv flittig brev til sin emigrerte bror. I 1924 kom et fotoapparat med fremkallingsutstyr i posten til Træna. Det kom fra Hawaii. Theodor hadde sendt søsteren et Kodak-apparat. Han håpet å motta bilder og informasjon hjemmefra til gjengjeld. På denne tida var fotoapparater en sjeldenhet for privatfolk. Et kamera kostet en liten formue i anskaffelse. Fremkallingsutstyr var enda sjeldnere. Det var heller ikke mange kvinnelige fotografer.

Engelsk
Apparatet av merket Kodak var et godt apparat, av den typen som kunne dras ut. Til å begynne med fikk ikke Alma til å bruke det. Bruksanvisningen var på engelsk. Hun skreiv til broren, som sendte et enklere, firkantig apparat. Alma fotograferte litt med dette, men skjønte etter hvert hvordan Kodak-apparatet fungerte. Både fotografering, fremkalling og kopiering lærte hun seg sjøl. De utenlandske bruksanvisningene til apparat, film og kjemikalier gjorde at hun lærte noe engelsk samtidig.

Fotoapparatet ble flittig brukt. Det fantes andre på Træna som hadde apparat, men ikke fremkallingsutstyr. Alma var i mange år Trænas selvskrevne fotograf. Motivene var folk, oppstilt for fotografering eller i naturlige situasjoner. Men også bygninger og båter ble foreviget. Et bilde kostet for kundene 25 øre de første årene.  

Under okkupasjonen tok Alma mye passbilder til pålagte identifikasjonspapirer. Bare i 1940 fotograferte hun mer enn 40 trænværinger. Hun tok også passbilder av befolkningen på Lovund i nabokommunen Lurøy. Kopieringslyset kom fra oljelamper og periodevis var det vanskelig å få tak i film.  

Mangfoldig
I 1931 giftet Alma seg med Anders Sandøy. De bosatte seg på hans hjemsted Sandøy, ei øy mellom Selvær og Husøy. Hus ble bygd i 1932. Barna Solveig og Jann ble født i 1933 og 1947. Her dreiv Alma småbruket og husholdet mens mannen fisket. I tillegg strikket hun for salg, på strikkemaskin. Morgen og kveld satt hun ved maskinen og sørget for varme plagg til store og små. Hun var svært samfunnsengasjert, i liket med faren. Han hadde vært fattigforstander og Alma ble preget av farens interesse. Blant annet jobbet hun for å få aldersheim til Træna. Alma fortsatte å ta bilder helt fram til 1960-tallet. Hun døde i 1997.

Bevart
1900-tallet var et århundre preget av innovasjoner og raske endringer. Alma Sandøy ble født i Træna før den første båtmotoren kom, og hun levde så lenge at sagn og historier hun hadde fortalt til sine etterkommere gikk verden rundt på internett. Hun opplevde mye og hadde et rikholdig liv, hvor fotograferinga var et av aspektene.

Flere hundre av bildene Alma tok finnes fortsatt. Fotografiene har holdt seg overraskende bra. Bildene viser folk og liv i Træna. Både fra hverdagssituasjoner, arbeid, fritid og fest. Fotoapparatet og fremkallingsutstyret er tatt vare på av Almas etterkommere.

Foto: Utlån fra Jann Sandøy.