Tekst: Geir Valla/Helgeland Museum

Karen Beathe Hortensia Iversen var av de første i Norge som tok plass i et herredsstyre. Sammen med Anna Falk (1857 – 1924) ble hun valgt inn i Hemnes Herredsstyre i 1901 som en av de første kvinnelige politiske representanter i Norge.  

Karen Iversen ble født 31. august i 1857 i Hemnes på Helgeland. Hun var viden kjent som en aktiv dame med sterk personlighet, og startet i 1885 opp ”Karen Iversen Moteforretning” på Hemnesberget. Her hadde hun et velassortert lager av moteutstyr i sin forretning. I tillegg hadde hun kransbinderi. Firmaet var viden kjent og hadde et godt rennomè over hele Helgeland. Forretningen ble drevet fra egen bygård ved torvet på Hemnesberget, og i 2. etasje var det telegraf og rikstelefon. Huset ble totalskadd i storbrannen på Hemnesberget, men et nytt hus ble bygget og forretningen ble videreført. I 1939 overdro hun forretningen til Laura Forsbakk og Kristmar Furuhatt.

Det var ikke bare med forretninger hun var dyktig. Hun var meget samfunnsengasjert, og ville ha med et ord i laget. Hun med i styre og stell, og ble sammen med sin venninne Anna Falk, som drev Hemnes Bok- og Papirhandel, de to første kvinnene som ble valgt inn i Hemnes Herredsstyre allerede i 1907, blant de første kvinner i Norge. Karen Iversen døde 12.september 1947.

Nordlands Avis (1893 – 1978) skrev 27. august 1937 følgende til Karen Iversens 80 – årsdag:

Handlende frøken Karen Iversen Hemnesberget fyller 31. August 80 år. Hvem skulde tro det? Javel, håret gråner, og sangens elv flyter mer stille, men sinnet er ungt, smilet like vinnende og blikket like klart som i ungdommens år. 80 år – det et langt tidsrum, og det er mange som får meget gjort på denne tid. En av dem er Karen Iversen. Så lenge jeg kan huske har hun drevet sin forretning på Hemnesberget, og hun har drevet fram til en god forretning i mer enn en forstand.

Frøken Iversen har hatt mange interesser. En av dem som sterkest har preget hennes virke er sangen. I mange år – hvor mange vet jeg ikke, men det får være det samme – har hun vært leder av et blandet kor på Hemnesberget. Hun hadde en sjelden evne til å finne fram vakre sanger, som hun med aldri sviktende interesse og flid fikk innøvet sitt kor til å synge vakkert og harmonisk.

Også i det offentlige liv har hun vært benyttet. Jeg vet ikke om hun setter pris på å bli minnet om det, men hun og avdøde Anna Falk var de første kvinner som blev valgt inn i Hemnes Herredstyre.

Frøken Karen Iversen har et godt hjertelag. I det stille har hun hjulpet flere på forskjellig vis, men alltid uten brask og bram, med den stille selvfølgelighet som bærer bud om godt hjertelag.

Hun er en intelligent dame, med allsidige kunnskaper og med en liten frisk lyrisk åre flytende gjennom hånd og penn.

På sin 80-årsdag vil hun føle noe av det gode hjertelag, som hun selv eier, slå sig i møte, og fra nær og fjern, fra slekt, venner og kjente, vil der ganske sikkert strømme inn hilsener med takk for trofast virke gjennom mange år. Også vi vil sende henne en hilsen og takk for alt, i motgang og medgang, fra første ferd og til i dag. Og våre beste ønsker for framtiden.

Foto I: Karen Beathe Hortensia Iversen, fra Helgeland Museum/Hemnes museums arkiv.
Foto II: Anna Falk (1857 – 1924).

Kilder:

Helgeland Museum avd. Hemnes.

Terje Roghell: ISBN 978-82-993491-7-8 ”Folk og slekt på Hemnesberget”.

”Nordlands Avis” utgave 27. August 1937.