Vollastua ble flyttet til Vevelstad bygdetun i 1981. Huset gjennomgikk en grundig restaurering for få år siden av museumshåndverkere. Opprinnelig ble huset, som av er laftet tømmer, oppført på gårdsbruket Volden på Høyholm i 1840-årene. Det vil si, deler av huset stammer fra denne tiden. Den minste stuen, kjøkkenet og inngangspartiet skriver seg fra den første byggefasen, mens storstuen og andre etasje kom til i 1874.

Nordlandshus er en bygningstype fra midtnorge med én og en halv etasje. Langveggen på loftet er ofte  ikke høyere enn rundt én meter, og loftet har skråtak. De enkleste utgavene har tre rom; kjøkken, stue og kammers. Bygningene har vinduer på motstående vegger, og rominndeling er ofte lik i første og andre etasje.