Helgelands første by

Mosjøen ble by i 1875, som en direkte følge av engelskmennenes enorme uttak av tømmer i Vefsn-bygdene fra midten...

Kulturminnevern

Enkelte kulturminner er så verdifulle at de har fått et lovfestet vern. De kan enten være fredet gjennom Kulturminneloven,...
Artikler

Serverdigheter på Herøy

Herøy kirke Herøy kirke er bygget i romansk stil på 1100-tallet. Dette er deneneste nord-norske kirken som har apsis...