NYHETER

Med høne på fellen

I museets samlinger finnes flere hundre stempler i tre som forteller om et gammelt håndverk.