Hans Martinius Zahl – den siste Zahl på Nordvika –førte sine jekter til Lofoten og Bergen.  På disse turene...