Artikler

Motorsaga

Motorsaga brukes i dag både av profesjonelle skogsarbeidere  og  tusener av vedhoggere ”svinger” motorsaga lett. Den er universalredskapen, som...
Artikler

Skjelettene fra Tomma

Tekst: Ann Kristin Klausen. Foto: Anne Stalsberg I 1975 ble det funnet fire skjeletter fra jernalderen på gården Tommeide...

Husby kapell på Tomma

På tunet til den gamle storgården Husby på Tomma står et 100 år gammelt kapell. Rett etter vigslinga våren...

Gammelbutikken i Kroken

Gammelbutikken i Kroken ligger øverst i Susendalen, ca 40 km fra sentrum mot grensen til Sverige.

Husmannsplassen Solheim

Husmannsplassen Solheim, som i dag utgjør hovedvekten av Bindal Bygdetun, ble opprettet i 1875. Solheim var en av sju...

Helgelands første by

Mosjøen ble by i 1875, som en direkte følge av engelskmennenes enorme uttak av tømmer i Vefsn-bygdene fra midten...